Kaartlegging.nl

Over Kaartlegging.nl

In 2007 is kaartlegging begonnen als één van de eerste Nederlandstalige websites waar bezoekers zelf online tarotkaarten konden leggen.

Het leggen van kaarten, zoals je dat op deze website kent, was eerst onderdeel van een website voor jongeren in het Oosten des lands die geïnteresseerd waren in spirituele onderwerpen. Het hoofdstuk online tarotkaarten leggen bleek echter dermate populair dat de maker een eigen, aparte website voor dit onderwerp begon: kaartlegging.nl

De eerste website bestaat niet meer, maar kaartlegging is vrolijk doorgegaan & weet sindsdien dagelijks meer dan 2.000 bezoekers te entertainen. Veel bezoekers vinden het leuk om ff snel hun dagkaart te trekken.

Waar doen we het voor?

Het kernwoord van onze site is entertainment. We verkondigen geen absolute waarheid, noch claimen we de toekomst te kunnen voorspellen. De leggingen die we aanbieden kunnen je desalniettemin inspiratie bieden bij de keuzes die je zelf maakt. Dat vinden we leuk.

Over de makers

Dit (hobby) project is opgestart door Remo, die van kaartlegging een populaire website heeft gemaakt en een grote schare bezoekers aan zich heeft weten te binden. In 2019 is de site overgenomen door M. Cartes, die Remo’s visie door wil zetten en de website onder andere geschikt wil maken voor verschillende apparaten, en uit wil breiden met extra informatie.

De betekenissen van tarotkaarten zijn opgesteld in samenwerking met Brenda Duijnkerk. Voor de teksten bij de Lenormand-kaarten hebben we hulp gekregen van de tekstschrijvers van mediumkiezen.nl.

Ingewikkelde levensvragen beantwoorden we niet, maar als je vragen over de site hebt (of suggesties om deze beter te maken) dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Veel plezier op onze site!

Veelgestelde vragen