Kaartlegging.nl
Het Keltisch Kruis Het Keltisch Kruis

De bekendste legging biedt diepgang

De meest bekendste tarotlegging is toch wel het Keltisch kruis. Hierbij kies je 10 willekeurige kaarten, welke vervolgens in de tarot legging online stuk voor stuk behandeld zullen worden.

Wat is het Keltisch kruis?

Het Keltisch kruis is een van de oudste patronen voor een tarotlegging. Hierbij kies je 10 willekeurige kaarten, die in een zeer specifieke volgorde worden neergelegd. Met een beetje fantasie kan je in deze vorm een kruis herkennen.

Toen ik voor de eerste hoorde van het Keltisch kruis, snapte ik er geen moer van. Het is namelijk een behoorlijk ingewikkeld patroon, wat zonder voorkennis eigenlijk niet te begrijpen valt. Niet alleen de kaarten, maar ook de onderlinge verbanden tussen de afzonderlijke kaarten spelen een belangrijke rol. Het antwoord op je vraag wordt gevormd door het geheel.

Legpatroon van het Keltisch Kruis naast een echt Keltisch Kruis
Het legpatroon van het Keltisch Kruis is gebaseerd op de vorm van het echte Keltisch kruis (bekend in de Britse eilanden), een samenvoeging van het christelijk kruis met een heidens zonnewiel.

N.B. Een 'echt' Keltisch kruis heeft altijd een cirkel om de verbondenheid tussen het aardse, en het spirituele domein te onderstrepen.

Om je op weg te helpen met jouw tarotlegging, heb ik hieronder de verschillende posities van het Keltisch kruis beschreven. Eerst even hoog over met de vorm van het kruis zelf, om daarna even de betekenis van de individuele kaarten te schetsen. Misschien gebruik ik niet helemaal de juiste termen, maar zo kan ik het beter onthouden.

Het Keltisch kruis legpatroon

Het 'mini-kruis'

De legging begint met twee kaarten (nr. 1 en 2.), die overdwars worden neergelegd. Zo heb je gelijk al een kruis gemaakt, waarmee je in feite al een antwoord op je vraag zou kunnen krijgen. Dit kleine eenvoudige kruis vertegenwoordigt het heden en vorm de sleutel tot de rest van de legging. De kaarten vertegenwoordigen de twee belangrijkste elementen van de huidige situatie waarin je je bevindt. Het kleine kruis is letterlijk de kern van de zaak.

Het mini-kruis
Het binnenste kruis vertegenwoordigt het heden en vorm de sleutel tot de rest van de legging.

Het grote kruis (met de vier armen)

De vier kaarten naast het kleine kruis vormen twee lijnen die elkaar kruisen in het heden. De horizontale lijn is de tijdlijn, en gaat over gebeurtenissen in het heden, verleden en de toekomst. De verticale lijn gaat juist over de innerlijke wereld en de verschillende niveaus van bewustzijn. Dit kan nog veel specifieker, maar daar ga ik nu even verder niet op in. Voldoende is om de kaarten 3,4,5 4 en 6 binnen deze context te beoordelen.

De tijdlijn
De horizontale lijn binnen het grote kruis is de tijdlijn
De innerlijke wereld
De verticale lijn behandelt kwesties m.b.t de innerlijke wereld.

De Staaf

De staaf -die het Keltisch kruis tarot zo'n vreemd asymmetrisch aanzien geeft,- is eigenlijk helemaal geen staaf. Het is door puur ruimtegebrek (op de tafel van de tarotlegger) dat kaarten 7,8,9 en 10 in de vorm van een staaf naast het kruis worden gelegd. Eigenlijk horen ze aan de uiteinde van het grote kruis te liggen. Hierdoor wordt het grote kruis echter zo groot, dat het makkelijker is om ze te stapelen. De staaf symboliseert tegenwoordig een route die leidt tot het bereiken van de uitkomst (kaart 10). In feite is het echter een verdieping/ nuancering van het grote kruis.

De Staaf
De staaf vertegenwoordig de route om tot de uitkomst te komen.

Betekenis van de posities binnen het Keltisch kruis

1. Basiskaart

De beschermende invloed in het leven op dat moment. Deze kaart vertegenwoordigt wat er op dit moment gebeurt in jouw leven. Het symboliseert hoe je in je vel zit, en hoe je tegen dingen aankijkt.

2. Obstakels

Deze kaart vertegenwoordigt de directe uitdaging (of probleem) waar je voor staat. Dit is hetgeen dat het leven een stuk makkelijker maakt wanneer dit is opgelost. Als je een 'positieve' kaart trekt, Benader deze kaart met een kritische blik, aangezien het nog steeds een obstakel zal vertegenwoordigen.

3. Idealen, wat bereikt kan worden

Deze kaart staat voor je jezelf ten doel hebt gesteld; De best mogelijke uitkomst. Het is datgene waar je bewust naartoe werkt om het probleem op te lossen.

4. Grondslag

Deze kaart staat voor de onbewuste kant van de zaak en gaat veel dieper in op de kern van het probleem. Het symboliseert de onderliggende gevoelens die in verband worden gebracht met de huidige situatie. Deze kaart geeft echt aan wat je motiveert om in actie te komen. Deze kaart kan een verrassings bevatten, met name wanneer je niet sterk verbonden bent met je innerlijke zelf.

5. Recent verleden

Deze kaart symboliseert de gebeurtenissen die hebben geleid tot de huidige situatie, en kunnen een hint geven hoe de obstakels op je pad zijn beland.

6. Nabije toekomst

Deze kaart vertegenwoordigt wat waarschijnlijk op korte termijn (enkele weken of maanden) zal gaan gebeuren. Dit is niet de uiteindelijke uitkomst, alleen een volgende stap tijdens de reis.

7. "Zelf"

"Deze kaart ben je", wordt gezegd. Dit is jouw instelling tegenover het centrale thema van kaart 1 en 2.

8. Invloeden van buitenaf

Deze kaart benadrukt mensen of gebeurtenissen die de uitkomst kunnen beinvloeden en die buiten jouw invloedsfeer vallen. Dit heb je niet in de hand.

9. Hoop en vrees

Deze kaart wordt vaak onderschat, omdat het geen voorspellende of beschrijvende waarde heeft. Hoop en vrees zijn nauw met elkaar verbonden. Wat je hoopt dat zal gebeuren, kan je ook angstig maken.

10. Uitkomst

Deze kaart vertegenwoordigt de richting waar de situatie naartoe gaat op de langere termijn. Het is wat je te wachten staat. De uitkomst is gebaseerd op de voortgang van de huidige acties die je zelf inzet. Als de uitkomstkaart negatief is, dan is de zaak om veranderingen in de huidige situatie zelf te laten plaatsvinden.

Populaire bestemmingen

Drie Kaarten Legging

Doe een legging met drie kaarten

Een populaire, snelle legging als je op zoek bent naar advies bij een specifiek onderwerp.

Dagkaart

Iedere dag een tarot dagkaart!

Deze kaartlegging is ideaal als je geen specifieke vraag in gedachten hebt.

Tarotleggingen

Welke legging zal jou inspireren?

Het soort legging is afhankelijk aan de vraag die je wilt stellen en hoeveel kaarten je wilt gebruiken.

Symbolen van de Tarot

Betekenis van symbolen in de tarot

Symbolen op tarotkaarten zijn van groot belang bij het interpreteren en begrijpen van een kaartlegging.