Kaartlegging.nl
Symbolen van de Tarot - Pagina 1

Akker t/m Hagedis

De betekenis van de symbolen op tarotkaarten is van groot belang bij het interpreteren en begrijpen van een kaartlegging. Verschillende symbolen voegen elk een nieuwe laag van betekenis toe aan een kaart, maar wat betekenen al die plaatjes nu precies? Lees hier de betekenis van 75 symbolen.

Tarotsymbool Akker
Akker
"Wat je zaait, zul je oogsten". Dit is de belangrijkste symbolische betekenis van de akker. Als de akker bij jouw legging in contact komt met jouw intuïtie, moet je er rekening mee houden dat wat- en hoe je iets doet van cruciaal belang is voor jouw oogst. Als je lui en slordig bent (zoals de ridder van pentagrammen) met het planten van je zaden, zal je teleurgesteld zijn met de resultaten. Wanneer je echter tijd investeert om je zaden te planten, koesteren en te laten groeien, word je beloond met overvloed. Akkers staan ook symbool voor tijd - het kost tijd om de vruchten te plukken, je moet iets langzaam laten ontkiemen en geduld is vereist terwijl je wacht op de verwachte resultaten van je inspanningen.
Tarotsymbool Ankh
Ankh
Ankh is een symbool wat gaat over onsterfelijkheid en evenwicht. Het is een bekend Egyptisch symbool waarvan de betekenis "leven" is. De "lus" bovenop vertegenwoordigt de zon die boven de horizon oprijst (de horizontale lijn). Het beschrijft onsterfelijkheid; de zon zal altijd opkomen, en balans. De zon is mannelijk, en de horizon is vrouwelijk.
Tarotsymbool Bank
Bank
De bank geeft op symbolische wijze aan dat je de tijd moet nemen om de details te onderzoeken. Bij een kaartlegging geven banken aan dat de vraagsteller zou moeten ontspannen en wat tijd te nemen om situaties te overdenken die worden uitgedrukt in het ontwerp van de kaart.
Tarotsymbool Bergen
Bergen
Bergen zijn zichtbaar op veel kaarten van de tarot. Ze staan symbool voor triomf, uitdaging, verwezenlijking en realisatie. Bergen vertegenwoordigen ook tijdloosheid en een oneindig uithoudingsvermogen. Bergen in jouw kaartlegging kunnen je de uitgestrektheid van je universum, en jouw plaats hierin doen overwegen. Misschien kun je ook kijken tot welke hoogte je ambities reiken, en wat de realisatie van je doelen voor jou en de mensen om je heen kan betekenen.
Tarotsymbool Bliksem
Bliksem
Bliksem symboliseert een onmiddellijke en goddelijke interventie. Bliksem is een belangrijke boodschap van een hogere bron; een boodschap voor de waarnemer om wakker te worden en aandacht te schenken aan zijn of haar omgeving. Gerelateerd aan zowel vuur als water wordt bliksem in veel culturen gezien als zowel bouwer als vernietiger. De boodschap van de bliksem op de tarotkaart "De Toren" kan een boodschap zijn om na te denken welke creatieve of destructieve krachten aan het werk zijn in je leven.
Tarotsymbool Blinddoek
Blinddoek
Blinddoeken hebben te maken met het onvermogen om dingen duidelijk te zien. Ze vertegenwoordigen de onbereidheid om de waarheid onder ogen te komen, het onvermogen om de feiten te accepteren of een teken dat er iets voor je verborgen blijft. In een kaartlegging zijn blinddoeken een teken dat je eerlijk tegenover jezelf moeten blijven, meer onderzoek moet doen en om een nieuwe kijk op te zaak proberen te krijgen.
Tarotsymbool Bloemen
Bloemen
Bloemen gaan over vreugde, schoonheid, groei, gevoeligheid en opbloeien. Het zijn de belangrijkste symbolen op de Zes van Kelken en Vier van Staven, maar ze komen op veel tarotdecks voor. Bloemen hebben vooral van doen met jezelf openstellen en het licht van liefde, vreugde en compassie in je leven toelaten. Bloemen herinneren je aan de betere dingen in het leven; fijne momenten, de zoete geur van succes en de schoonheid die je omringt als je je alleen maar zou openstellen voor de aanwezigheid ervan.
Tarotsymbool Boog
Boog
Bogen zijn symbolisch voor openingen, doorgangen en inwijdingen. In een kaartlegging is een boog het symbool voor een nieuwe richting. Het pad dat je moet inslaan wordt aangegeven door de kaart.
Tarotsymbool Boot
Boot
Een boot is een teken dat er in je onbewuste enkele prangende gedachten borrelen. Deze gedachten hebben de neiging om je in beweging te brengen, een andere symbolische eigenschap van de boot. Boten hebben te maken met diepere gedachten en de beweging (tot actie) die deze gedachten kunnen voortbrengen.
Tarotsymbool Brug
Brug
Een brug is een verbinding tussen het ene punt en het andere en daarom symboliseren ze middelen of hulp die voor je beschikbaar is. Bij een tarotlezing herinnert de brug je er aan dat methodes en middelen om iets te bereiken altijd voor je beschikbaar zijn. In de Vijf van Kelken symboliseert de brug het verplaatsen van een verdrietige plek naar een andere fase van het leven.
Tarotsymbool Caduceus
Caduceus
De caduceus (ook wel herautenstaf genoemd), was van oorsprong een staf die een koerier of onderhandelaar ongehinderde doorgang moest verlenen in het oude Griekenland. Op een tarotkaart symboliseert de caduceus balans, gezondheid, vereniging van tegengestelden, de juiste manier van handelen, bescherming en kosmische energie. Bij de Twee van Kelken is het een goed teken voor nieuwe partners, en dient het als boodschap dat met eer en respect voor gelijkheid, de nieuwe relatie goed zal uitpakken. De caduceus kan op een tarotkaart er ook op wijzen dat je de krachten bundelt met een andere partij om genezing te bevorderen.
Tarotsymbool De Zon
De Zon
Er zijn zoveel dingen afhankelijk van de zon, dat de symbolische betekenissen werkelijk oneindig zijn. In de eerste plaats is de zon een symbool van groei, energie en creativiteit. Wanneer de zon haar licht op je schijnt tijdens een lezing, let dan op de positie van de zon aan de hemel (ondergaand, midden op de dag of opkomend), want dat is ook van belang. De opkomende zon is een symbool voor een nieuw begin, de zonsondergang wijst op een einde of een transitie en de zon halverwege de dag wijst op volle kracht in creatieve ondernemingen.
Tarotsymbool Driehoek
Driehoek
In het Oude Egypte was de driehoek een symbool van intelligentie, en duidde deze vorm op het vermogen tot liefhebben. Boeddhisten gebruiken deze vorm in mandala's om de liefdesenergie op te wekken. De driehoek vertegenwoordigt ook liefde die wordt vertegenwoordigt in vader, moeder en kind, alswel in de heilige drie-eenheid. Bovendien wordt dit symbool sinds lang erkend als een teken van balans en creativiteit.
Tarotsymbool Druiven
Druiven
Druiven hebben de maken met vruchtbaarheid, overvloed, transformatie en zegeningen. De druif wordt door zowel heidense als christelijke kringen beschouwd als vrucht van de aarde en is daarom rijk aan symboliek. Druiventrossen worden al lang afgebeeld in begrafeniskunst en symboliseren verlossing. In de Grieks-Romeinse kunst zijn druiven en wijnranken symbolen van gastvrijheid, gaves en jeugdigheid. Al deze kenmerken spelen mee als je deze kracht-beladen vruchten tegenkomt in je kaartlegging.
Tarotsymbool Duif
Duif
De duif is een veelvoorkomend spiritueel icoon wat duidt op hoop, zuiverheid, de wil om iets te bereiken en verlichting. In de Grieks-Romeinse mythologie is de duif een heilige boodschapper van Aphrodite / Venus, en is daarom een krachtig symbool van liefde. N.B. De Duif in het Rider-Waite tarotdeck wijst naar beneden. Dit is een boodschap: "Wat omhoog gaat, moet ook naar beneden komen", oftewel: Ga voor het hoogste, maar zorg dat je eerst goed geaard bent.
Tarotsymbool Engel
Engel
Engelen staan in de Tarot symbool voor goddelijke boodschappen; ze zijn dragers van belangrijke informatie. Bij een kaartlegging duidt hun verschijning erop dat een boodschap (die betrekking heeft op de kaart) de vorm aanneemt van inspiratie, goddelijke tussenkomst of subtiliteit. Engelen symboliseren ook hogere gedachten en idealen
Tarotsymbool Glas in lood
Glas in lood
Gebrandschilderd glas -glas in lood- staat symbool voor waarneming en hoe je visie (mentaal, fysisch en spiritueel) kan veranderen op basis van je perceptie en overtuigingen. De techniek van het kleuren van glas reikt terug tot de oude alchemie toen bepaalde verbindingen werden vermengd met glas om transformatie-effecten op de kijker te bewerkstelligen. Als je tijdens je kaartlegging door het glas in lood lijkt te kijken, is dit een moment om eerlijk tegenover jezelf te zijn over hoe je tegen de situatie aankijkt. Zie je de dingen duidelijk, of is jouw waarneming enigszins gekleurd (zie je dingen bijvoorbeeld door een roze bril?).
Tarotsymbool Globe
Globe
Meestal afgebeeld als de wereld, symboliseren globes totaliteit, zowel kosmisch als fysiek. Als de globe je opvalt op een kaart, is die een aanwijzing dat een prestatie aanstaanden is; je hebt de hele wereld aan je voeten. Een globe is ook een symbool van begrip, een idee krijgen of het grotere plaatje zien. Een bol is ook een geometrische instantie van een cirkel, wat weer te maken heeft met oneindigheid, voltooiing, cycli en -wederom- totaliteit.
Tarotsymbool Granaatappel
Granaatappel
Granaatappels wijzen op overvloed, vruchtbaarheid, weelde, vrijgevigheid en eenheid. Met zijn leerachtige schil en zijn sappige, zoete binnenkant staat de granaatappel symbool voor allesomvattende gelukzaligheid, die doet denken aan passie en luxe. De granaatappel is ook een sterk vrouwelijk symbool, wat wordt geassocieerd met vrouwelijke seksualiteit. In je kaartlegging laat deze vrucht je jouw eigen goddelijke vrouwelijke kant doen beseffen. De granaatappel is ook een boodschap om in te haken op de luxueuze kant van het leven; erken de rijkdom, overvloed en verwondering die je overal omringt. De granaatappel is zowel een teken van eenheid met het goddelijke als eenwording met anderen.
Tarotsymbool Hagedis
Hagedis
De hagedis manifesteert zicht op de mannelijke hofkaarten van de staven-set met de symbolische betekenis van vernieuwing, visie, verlichting en wedergeboorte. De hagedis -of salamander- toont zich op deze kaarten om het belang van visie te onderstrepen temidden van actie. In vroeger tijden dacht men dat de hagedis zich hernieuwde door in de zon te kijken. De hagedis is een symbool van ingetogen perspectief in het zicht van monumentale fysieke kracht; een kleine herinnering dat grote resultaten voortkomen uit kleine, bewuste inspanningen.

Universele kennis

Een belangrijke reden waarom de Tarot zo’n populair hulpmiddel is om verborgen gedachten en gevoelens te ontdekken, is omdat er eeuwen aan menselijke kennis en gemeenschappelijke wijsheid in de symbolen besloten ligt.De symbolen voelen daarom op de een-of-andere manier bekend aan; de betekenis van de plaatjes zit namelijk al bij geboorte ingebakken in je onbewuste. Zulke aangeboren, universele ideeën-patronen noemen ze ook wel archetypes.

Terug naar boven