Kaartlegging.nl
Symbolen van de Tarot - Pagina 2

Hamer t/m Lemniscaat

De betekenis van de symbolen op tarotkaarten is van groot belang bij het interpreteren en begrijpen van een kaartlegging. Verschillende symbolen voegen elk een nieuwe laag van betekenis toe aan een kaart, maar wat betekenen al die plaatjes nu precies? Lees hier de betekenis van 75 symbolen.

Tarotsymbool Hamer
Hamer
Een hamer, of timmeren, is een teken dat je boodschap overkomt of dat je de klus voor mekaar krijgt. De hamer is ook een symbool van kracht, actie, mannelijkheid en creativiteit. Wanneer dit symbool je opvalt op jouw tarotkaart, kan dit erop wijzen dat je de klus moet klaren, en dit ook goed moet doen.
Tarotsymbool Hand
Hand
Kracht, dominantie, bescherming zijn de voornaamste betekenissen van de hand als symbool. Handen worden historisch gezien als punten van overdracht; we geven en ontvangen met handen. Het is geen toeval dat de krachtige Aas-kaarten allemaal worden afgebeeld met een hand die het thema-symbool vasthoudt. Dit is een duidelijke boodschap van kracht en macht met betrekking tot het aangegeven thema.
Tarotsymbool Harnas
Harnas
De symbolische betekenis van een harnas is bescherming, voorbereiding en kracht. De meeste versies van het tarotspel tonen alle ridders volledig geharnast (Ridders vertegenwoordigen doorgaans actie en kracht). Een harnas geeft aan dat je jezelf moet beschermen wanneer je bezig bent met de activiteiten waar in een kaartlegging naar wordt verwezen.
Tarotsymbool Hart
Hart
Zoals je zou denken is het hart sinds mensenheugenis het symbool van liefde, vreugde en genegenheid. Het hart is ook een symbool van waarheid, moed en geweten. Symbolisch gezien is het hart het centrum van het bestaan; het pompt leven naar de rest van je lichaam. Als je een hart tegenkomt in je legging, moet je je bewust worden van je eigen centrum, of waar je op gefocust bent. Je kan je ook afvragen waar je het meest van houdt.
Tarotsymbool Hond
Hond
'A man’s best friend', dat vertaalt zich ook in de symbolische betekenis van de hond: trouw, eerlijkheid, loyaliteit en waarheid. Als de hond opduikt, zou je jezelf het volgende kunnen afvragen: Waar ligt mijn loyaliteit? Waar geloof ik in? Ben ik echt trouw aan mezelf? De hond is in een kaartlegging een goede indicatie dat je op de goede weg bent, omdat ze ook symbool staan voor stabiliteit en rechtvaardigheid.
Tarotsymbool Hoorn
Hoorn
Evenals de vlag, is dit een symbool van een aankondiging, alleen krachtiger. Hoorns symboliseren een vreugdevolle, onstuimige, zegevierende en triomfantelijke aankondiging. Ze declareren aan iedereen binnen gehoorsafstand dat er iets is gebeurd of binnenkort zal gebeuren. Hoorns kondigen zowel een overwinning als een aanstaande aanval aan. Hou hier rekening mee als de hoorn je opvalt op de tarotkaart Het Oordeel.
Tarotsymbool Huis
Huis
In huizen wordt geleefd. Spelen, huizen, groeien, sterven, dromen, enzovoort enzovoort. Huizen zijn symbolen van onze diepste geheimen en onze meest kwetsbare gevoelens. Huizen gaan ook over bescherming. Wanneer een huis opduikt in je legging, kan dit een teken zijn dat je veiligheid onder druk staat, of precies het tegenovergestelde: dat veiligheid geen issue is omdat je al beschermd bent.
Tarotsymbool Ijs
Ijs
Ijs heeft betrekking op isolatie, geduld, wachten, afstand en bezwaren. Ijs wordt in de tarot gebruikt om een gevoel van losmaken over te brengen. Het wordt ook gebruikt om een periode van diepe overpeinzing te symboliseren of om een groeiproces weer te geven dat pas veel later wordt waargenomen. De lente is pas zichtbaar na de dooi
Tarotsymbool Kasteel
Kasteel
Een Kasteel heeft de maken met doelen. Kastelen zijn fysieke manifestaties van onze behoefte om -steen voor steen- te bouwen aan een sterke basis om onze doelen te bereiken. Kastelen kunnen ook gaan over beschutting zoeken, of jezelf beperken. Een kasteel is ook een symbool voor het vervullen van je verlangens.
Tarotsymbool Kat
Kat
Katten gaan over waakzaamheid, bewustzijn en perceptie. Op de tarotkaart Koningin van Staven is de kat een boodschap dat er krachten aan het werk zijn waar je misschien niet van bewust bent, maar waar je zeker gebruik van kunt maken. Katten zijn ook het symbool voor paranormale begaafdheid. In een kaartlegging attenderen de koningin en haar kat je er op dat je je evenwicht moet bewaren (lees: wees verstandig), en wees je bewust van alle kanten van de zaak.
Tarotsymbool Ketens
Ketens
Zoals je misschien kan voorstellen, heeft de symbolische betekenis van ketens te maken met beperking, conflicten en slavernij. In de tarotkaart "De Duivel" kunnen de ketens een boodschap zijn dat je je in een situatie bevindt waarin je een slaaf van je eigen gedachten, slechte gewoonten of anderen bent geworden. Het wijst op een beperking of verslaving rond de situatie, die opgemerkt wordt in de lezing.
Tarotsymbool Kinderen
Kinderen
Kinderen vertegenwoordigen een nieuw begin, hoop, nieuwe ideeën en een frisse kijk op de wereld. Kinderen zijn de belofte van de toekomst en als zodanig staan ze symbool voor deze belofte. Bij een kaartlegging kan dit het begin betekenen van een nieuwe onderneming, de belofte van een nieuw begin. Het kan ook heel letterlijk betekenen dat kinderen onderweg zijn (geboortes).
Tarotsymbool Konijn
Konijn
Goede reflexen, voorzichtig en snel. De symbolische betekenis van het konijn duidt op beslissende actie, getemperd door gezond verstand. Als sociale wezens herinneren konijnen je ook aan het belang van vrienden en familie. Als het konijntje in de tarotkaart "Koningin van Pentagrammen" opvalt, is het een goed moment om eerst even na te denken voordat je tot de actie overgaat. Het is ook een goed idee om je vrienden en familie op te zoeken en rust te zoeken bij je basis.
Tarotsymbool Kreeft
Kreeft
Kreeften gaan in de tarot vaak over regeneratie, cycli en bescherming. Deze schaaldieren zijn maansymbolen; ze werpen hun pantser af voor een nieuwe, en dit is hoe het aspect van wedergeboorte tot uitdrukking komt. De beschermende symboliek is duidelijk in het harde exoskelet van deze wezens. Wanneer de kreeft op de "Maan" tarotkaart je opvalt, word je aan de cyclische aard van het leven herinnerd, en welke bescherming nodig is op het pad waarop je je begeeft.
Tarotsymbool Kruik
Kruik
De kruik is een vat en als zodanig is de inhoud van belang. De symbolische betekenis is wat je in jouw leven vasthoudt: wat koester je in je hart? In je gedachten, of zelfs in je lichaam? Op de tarotkaart “De Ster” stroomt helder, schoon water uit de kruik, een teken dat je zelf ook een zuivere drager moet zijn om te kunnen groeien en je uit te kunnen drukken. Als een kruik zich prominent in je kaartlegging manifesteert, pak je de kruik bij het handvat en begin je na te denken over wat voor soort drager je zelf bent. Wat hou je vast van binnen, en komt de inhoud er zo puur uit als zou kunnen?
Tarotsymbool Lantaarn
Lantaarn
Een lantaarn is een licht-symbool, een drager van intelligentie, waarheid en verlichting. In het hindoeïsme en boeddhisme is een lamp een symbool van leven. Lampen fungeren ook als een symbool van devotie en vertegenwoordigen deugd, geloof en waakzaamheid (het verlichten van de weg in het donkerste uur). Als de lantaarn van de kluizenaar tot je schijnt, is het een signaal van opkomend inzicht en een symbool voor leven dat kostbare giften aan je onthult.
Tarotsymbool Lauwerkrans
Lauwerkrans
Lauwerkransen zijn al heel lang een symbool van overwinning. Een zoetgeurende lauwerkrans is ook een symbool van bescherming, vrede en zuivering en wordt geassocieerd met de god Apollo. Het is een boodschap dat je in de gunst staat van de goden, en dat je de overwinnaar zult zijn in deze fase van je leven.
Tarotsymbool Leeuw
Leeuw
De leeuw is één van de vier vaste tekens van de dierenriem, en wijst op sterkte, moed, nobiliteit en bescherming. Net als de bliksem wordt de leeuw zowel als redder als vernietiger gezien in oude mythes. De leeuw is een beetje een paradox. Hij staat symbool voor geestelijke moed, maar is ook een symbool voor beestachtige behoeftes. Als de leeuw je toebrult op een tarotkaart, word je aangemoedigd om je mate van moed in overweging te nemen. Bescherm je jezelf en anderen? Ben je sterk, of gewoon koppig?
Tarotsymbool Lelie
Lelie
De lelie staat symbool voor puurheid, onschuld en vruchtbaarheid. Lelies gaan ook over kwetsbaarheid, de vrijheid om jezelf te zijn en ook om anderen in hun waarde te laten. De lelie is ook de symbolische bloem van gezondheid en verzorging. In een kaartlegging kan een lelie groei, ontwikkeling en een bepaalde mate van onschuld vertegenwoordigen. Afhankelijk van de omringende kaarten kan de lelie ook nieuwe relaties en geboorten aangeven.
Tarotsymbool Lemniscaat
Lemniscaat
De lemniscaat (beter bekend als het oneindigheid-symbool) is een geometrische weergave van de eindeloze- en eeuwige aard van energie. Energie kan niet worden gemaakt of vernietigd, het blijft gewoon voor altijd in beweging. Dit symbool helpt je herinneren aan de oneindigheid van je geest, net als je gedachten. Dit symbool kan een boodschap zijn dat je de consequenties van je gedachten (en daden) moet overwegen, waarvan de gevolgen oneindig kunnen zijn.

Universele kennis

Een belangrijke reden waarom de Tarot zo’n populair hulpmiddel is om verborgen gedachten en gevoelens te ontdekken, is omdat er eeuwen aan menselijke kennis en gemeenschappelijke wijsheid in de symbolen besloten ligt.De symbolen voelen daarom op de een-of-andere manier bekend aan; de betekenis van de plaatjes zit namelijk al bij geboorte ingebakken in je onbewuste. Zulke aangeboren, universele ideeën-patronen noemen ze ook wel archetypes.

Terug naar boven