Kaartlegging.nl
Kaarten van de Grote Arcana

Tarotkaart "De Ster"

De Ster vertegenwoordigt een sterke verbinding met het universum, een open toegangspoort tot het begrijpen van het grote geheel. Het is een optimistische kaart die vrede, harmonie, inspiratie, hernieuwde hoop en vooral genezing belooft.

Tarotkaart 'De Ster'
"De Ster"

Als je geconfronteerd wordt met overweldigende tegenslagen of gevoelens van hopeloosheid en angst, laat deze kaart je weten dat dit geen tijd is om de hoop te verliezen. Genezing kan uit de kosmos komen of van binnenuit. Om de volledige kracht van de krachten achter de Ster te realiseren, moet je vertrouwen hebben en accepteren dat in kosmische termen alle dingen in evenwicht zijn en verstoringen soms nodig zijn om algehele harmonie te waarborgen.

Dit is een tijd om je hart te heropenen voor spiritualiteit en het liefdevolle licht dat het met zich meebrengt. Laat alle gevoelens van twijfel aan jezelf en ongegronde angsten los. De beloning van geloof is een visie op kosmische schaal en een gevoel van welzijn dat zal stralen naar de mensen om je heen door je warme, onrustige hart. Je leven zal op veel onverwachte manieren worden vervuld.

Liefde

In relaties staat De Ster voor veelbelovende ontmoetingen. Deze relaties kunnen opwindend zijn en hebben vaak ook goede vooruitzichten in de toekomst. Relaties die door De Ster worden aangegeven staan onder een gelukkig gesternte.

Werk

In je werk staat De Ster voor het begin van een zinvolle bezigheid. Dit kan betekenen dat je aan een nieuwe veelbelovende carrière begint of aan andere plannen die mooie vooruitzichten in het verschiet hebben. Ook bij projecten, onderhandelingen of het starten van een eigen bedrijf geeft De Ster grote toekomstmogelijkheden en een goede kans van slagen.

Tekst met dank aan Brenda Duijnker

Symbolen op deze kaart

Tarot leren

De kaarten van de Tarot zijn verdeeld in een grote arcana van 22 kaarten, en een kleine arcana van 56 kaarten. Kies een tarotkaart.

Grote arcana