Kaartlegging.nl
Kaarten van de Grote Arcana

Tarotkaart "De Maan"

De Maan vertegenwoordigt krachten die grotendeels verborgen blijven. Deze kaart staat voor illusies. Het geeft aan dat je voorzichtig moet zijn met een slinkse en bedrieglijke persoon die je op een dwaalspoor kan brengen. Laat de gekunstelde ideeën van jou of iemand anders je oordeel niet vertroebelen.

Tarotkaart 'De Maan'
"De Maan"

Op dit moment is het mogelijk dat je weinig of geen richting in het leven hebt. Het licht van de maan biedt verlichting langs een pad naar het onbekende, maar niet genoeg om het landschap zoals de zon op te helderen, of door de donkere schaduwen te bewegen waaruit het onverwachte kan springen. De maan is echter niet zonder geschenken die je kunt gebruiken. Ze stimuleert je verbeelding en creativiteit. Goede carrièrepaden kunnen worden gevonden in de entertainmentindustrie, het schrijven en de kunsten. Ze kan een portaal zijn voor kennis en ervaring die verder gaat dan je dagelijkse leven.

Maar haar geschenken zullen niet beschikbaar zijn voor fijngevoeligen. Je verbeelding en illusies kunnen ervoor zorgen dat je dagelijkse leven uit de hand loopt. Je kunt echter zowel emotionele hoogtepunten als dieptepunten voelen. Dit kan een moment zijn waarop memorabele evenementen plaatsvinden die je niet snel zult vergeten. Vergeet niet dat dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. Wat bijvoorbeeld omhoog lijkt te gaan, kan in feite dalen. Je moet luisteren naar je innerlijke stem. Je kunt misschien ook gebruikmaken van je paranormale vermogens en je intuïtie gebruiken om problemen op te lossen.

Liefde

In relaties staat De Maan voor haar dromerige, romantische kant die smachtende gevoelens, dromen en luchtkastelen laat ontstaan. Ook heeft de kaart hier de betekenis van angst en onzekerheid. De Maan kan relaties aangeven waarin je te maken krijgt met jaloezie, kwetsbaarheid of angst om verlaten te worden. De kaart geeft je de kans om jezelf van jeugdervaringen bewust te worden en deze te verwerken. De Maan kan ook betekenen dat de relatie een droom is.

Werk

In je werk staat De Maan voor angst en onzekerheid i.v.m. je baan, angst dat je voor een examen zakt, geen aanstelling krijgt of dat je bang bent dat je geen gepast werk vindt. De angst die je hierbij hebt is vaak voor het grootste deel irrationeel. Zelfs als je met je verstand weet dat de angst niet nodig is blijft het beklemmende gevoel aanwezig. De Maan geeft aan dat de angst niet verdwijnt door situaties te ontwijken maar juist door de angst onder ogen te zien. Nachtmerries verdwijnen niet met je ogen dicht.

Tekst met dank aan Brenda Duijnker

Symbolen op deze kaart

Tarot leren

De kaarten van de Tarot zijn verdeeld in een grote arcana van 22 kaarten, en een kleine arcana van 56 kaarten. Kies een tarotkaart.

Grote arcana