Kaartlegging.nl
Kaarten van de Grote Arcana

Tarotkaart "De Kluizenaar"

De Kluizenaar geeft aan dat je afstand moet nemen tussen jezelf en de drukte van alledag in een bezige wereld. Het is noodzakelijk dat de kluizenaar zich terugtrekt. Geluk voor de kluizenaar vereist afzondering, vrijheid van materiële verlangens en tijd voor intense introspectie.

Tarotkaart 'De Kluizenaar'
"De Kluizenaar"

De antwoorden kunnen niet worden gevonden in de fysieke wereld. De waarheden die hij zoekt zijn intern en spiritueel. De kluizenaar is niet arrogant of egoïstisch. Zijn mededogen wordt gebruikt om anderen op hun pad te helpen. De afleiding van een goed ontwikkeld sociaal leven kan zijn zoektocht naar persoonlijke waarheden alleen maar belemmeren. Hoewel niets wijst op enige mate van extravertie, moet de Kluizenaar wel tijd met anderen delen zodat hij kan leren, onderwijzen, begeleiden of geleid kan worden. De tijd die de Kluizenaar met mensen doorbrengt, put zijn energie snel uit. Dit is een tijd dat je misschien wilt mediteren, de richting van je leven opnieuw moet evalueren en je eigen spiritualiteit verder wilt ontwikkelen.

Liefde

In relaties kan De Kluizenaar voor vereenzaming binnen een relatie staan. De belangrijkste betekenis van de kaart zit hier in het diepe inzicht en de zekerheid over wat werkelijk belangrijk is voor jezelf in een relatie. De Kluizenaar geeft een serieuze benadering aan van een relatie waarin je bereid bent om jezelf te beperken tot alleen de ander. Op deze manier kun je diepere ervaringen beleven in het samen zijn.

Werk

In je werk staat De Kluizenaar voor zelfbezinning waarin je helder moet krijgen wat je werkelijk wilt bereiken. Dit kan leiden tot een totaal nieuw beeld over succes, erkenning, prestige, betrokkenheid en geld. Dit brengt je een stuk dichter bij datgene wat je echt wilt, je ware roeping. Hierdoor ontstaat er meer karaktervastheid en een diepe innerlijke zekerheid waarmee je gestelde doelen ook in daden om kunt zetten. Ook kan De Kluizenaar staan voor de houding die je aanneemt op het werk. Hij geeft dan aan dat ernst, kalmte, bedachtzaamheid en alleen-zijn belangrijk is voor je.

Tekst met dank aan Brenda Duijnker

Symbolen op deze kaart

Tarot leren

De kaarten van de Tarot zijn verdeeld in een grote arcana van 22 kaarten, en een kleine arcana van 56 kaarten. Kies een tarotkaart.

Grote arcana