Kaartlegging.nl
Kaarten van de Kleine Arcana

"Zeven van Kelken"

De zeven van Kelken duidt op een overvloed aan keuzes in je leven. Je wordt zo afgeleid door de keuzes dat ze je oordeel vertroebelen. Je moet ze ontleden en elk afzonderlijk doordenken om de beste keuze te maken.

Tarotkaart 'Zeven van Kelken'
"Zeven van Kelken"

Maar wees voorzichtig, want dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Wat vandaag wellicht het beste idee lijkt, kan in de toekomst chaos veroorzaken. Laat je dagdromen, illusies en angsten je niet misleiden. Als je dat doet, zul je nooit je volledige potentieel realiseren of de toekomst die je jezelf voor ogen hebt. Het is tijd om jezelf terug te brengen in de echte wereld. Hoewel dromen prachtige afleidingen zijn, leveren ze geen tastbare resultaten.

Liefde

In relaties kan Kelken Zeven staan voor de roes van verliefdheid. Hierbij geeft de kaart wel meteen aan dat er een stevige ontnuchtering kan komen bij het ontwaken uit deze roes. Bij Kelken Zeven kan de relatie wel serieus zijn, de verwachtingen die je koestert zijn alleen veel te hoog. Hierdoor zul je altijd een teleurstelling te verduren krijgen. De kaart is dan ook een waarschuwing om de relatie met enige nuchterheid te bekijken en de realiteit niet uit het oog te verliezen.

Werk

In je werk kan Kelken Zeven inhouden dat je bezig bent met het bouwen van luchtkastelen. Je ziet de dingen niet zoals ze zijn en hebt te hoge verwachtingen. Hierbij beperk je het beeld niet tot datgene wat haalbaar is maar droomt van mooie idealen. Met Kelken Zeven heb je illusies en zit je in een fase waarin je jezelf heel makkelijk laat misleiden en verleiden. De kaart geeft schijntransacties, bedrieglijke handelingen en vaak ook onzuivere praktijken en gedrag waar je vraagtekens bij kunt zetten. Ook kan Kelken Zeven staan voor dagdromerij op het werk.

Tekst met dank aan Brenda Duijnker

Symbolen op deze kaart

Tarot leren

De kaarten van de Tarot zijn verdeeld in een grote arcana van 22 kaarten, en een kleine arcana van 56 kaarten. Kies een tarotkaart.

Grote arcana