Kaartlegging.nl
Symbolen van de Tarot - Pagina 3

Maan t/m Staf

De betekenis van de symbolen op tarotkaarten is van groot belang bij het interpreteren en begrijpen van een kaartlegging. Verschillende symbolen voegen elk een nieuwe laag van betekenis toe aan een kaart, maar wat betekenen al die plaatjes nu precies? Lees hier de betekenis van 75 symbolen.

Tarotsymbool Maan
Maan
Maan gaat over cycli, tijd, psychische kracht, reflectie en het opkomen van de ene fase in de andere. Denk maar eens na over de geweldige kracht van de maan: Ze is in staat oceanen te bewegen en de natuur op subtiele manieren te beïnvloeden. De maan is ook een symbool van vrouwelijkheid en de zachte, intuïtieve kant in iedereen. Als de maan oplicht in je kaartlegging, is dit een aansporing om je mate van bewustzijn onder de loep te nemen. De maan vraagt of je naar je intuïtie luistert en wat je toelaat om je richting in het leven te beïnvloeden.
Tarotsymbool Muur
Muur
Muren hebben te maken met het afscheiden van het ene gebied met het andere. Muren laten zich in een tarotlegging zien wanneer je een bepaald deel van je leven los moet zien van het andere. Let ook op de context van de muur-kaarten in relatie tot de rest van de lezing: Welke kaarten duiden erop dat je je moet afscheiden? Muren hebben ook te maken met de behoefte aan privacy.
Tarotsymbool Oceaan
Oceaan
De oceaan vertegenwoordigt oneindige mogelijkheden. Als je aan de oceaan denkt, denk je aan de essentie van grootsheid, mysterie en diepgang. Hij lijkt onuitputtelijk en is een container van veel ongeziene wonderlijke dingen. Als de golven van de oceaan tegen je onbewuste botsen, is het tijd om eer te bewijzen aan het goddelijke. Dit betekent dat je de ontluikende kracht om je heen erkent, de bezielende kracht die door je heen gaat. Anders gezegd: je zou moeten erkennen dat er andere (hogere) krachten aan het werk zijn in je leven. Het is misschien tijd om de controle los te laten en deze krachten te accepteren, zodat ongelofelijke kansen zich voor je zullen openbaren.
Tarotsymbool Paard
Paard
Afgebeeld op alle ridderkaarten van de tarot, dragen paarden de symbolische betekenis van kracht, beweging, actie en vitaliteit. In veel oude tradities wordt het paard gelinkt aan de vier elementen (vuur, water, aarde en lucht), en is een sterk spiritueel symbool en embleem van het verenigen van deze elementen om een gelijkmatige, krachtige balans met alle dingen in het universum te handhaven. In een meer alledaagse betekenis heeft het paard de aanleg om te chargeren. In een kaartlegging biedt dit je een pauze om te overwegen waar je precies op chargeert en waarom.
Tarotsymbool Pad
Pad
Een pad staat, zoals je zou verwachten, voor de weg die je kiest in elke fase van je leven (familie, carrière, liefde, spiritualiteit, enz). Paden herinneren ons er aan dat de reis van je leven begint met een enkele, kleine stap. Paden zijn indicatief voor het begin, het einde en de stappen die je ertussen neemt om het leven te creëren dat je leeft. In jouw legging geeft het pad aan dat je de intentie en oprechtheid van de stappen die je op elk van je paden neemt, zou moeten overwegen.
Tarotsymbool Perkamentrol
Perkamentrol
Dit symbool gaat over kennis die van tijdperk tot tijdperk wordt overgedragen. Perkamentrollen zijn symbolen van oude wijsheid en heilige kennis - meestal van heimelijke aard. Een perkamentrol in jouw kaartlegging geeft aan dat het tijd is om contact te maken met verborgen feiten; ga naar de bron van kennis en leer meer over wat er gaande is m.b.t. de situatie die de legging blootlegt.
Tarotsymbool Pilaar
Pilaar
Pilaren gaan over balans. Meestal wordt het focuspunt van de kaart stevig geplant tussen twee torenhoge pilaren; een visuele indicatie dat het boegbeeld van de tarotkaart de middenweg heeft gekozen. Als de pilaren in jouw kaartlegging opvallen, is dit het moment om kwesties met betrekking tot diplomatie, balans, tact en strategie te overwegen. In plaats van dingen zwart-wit te zien, zou je misschien een middenweg kunnen overwegen, een derde optie met een nieuw en ander perspectief.
Tarotsymbool Ram
Ram
Overduidelijk aanwezig in veel tarotdecks, is de ram het symbool van vastberadenheid, actie, initiatief en leiderschap. De ram is ook het symbool van het sterrenbeeld Ram, de astrale heerser van de keizer. Ram is het eerste teken van de dierenriem, wat de kenmerken als leiderschap, autoriteit andermaal versterkt. Als de ram je aandacht trekt op een kaart, is dit een signaal om verantwoordelijkheid te nemen, op te staan, tot de actie over te gaan en gemotiveerd te raken om je doelen te bereiken.
Tarotsymbool Regen
Regen
Regen wijst van oudsher op symbolische zuivering en vruchtbaarheid. Oude culturen eerbiedigden de regen voor zijn vermogen om leven te geven aan gewassen. Bij "Drie van Zwaarden" kan je de regen beschouwen als het opruimen en wegwassen van het oude om plaats te maken voor het nieuwe. De beeldtaal van de kaart is benauwend. De regen die valt, is een herinnering dat regen het vuil wegspoelt, stormen nu eenmaal voorkomen en dat je uiteindelijk overblijft met meer vruchtbare grond om te planten (figuurlijk gesproken) aan het einde van de storm.
Tarotsymbool Roos
Roos
De roos is al sinds mensenheugenis het symbool van zuiverheid, belofte en schoonheid. In de tarot wijst de roos op de belofte van een nieuw begin en hoop. Je moet daarentegen ook rekening houden met de doornen; met de belofte van nieuwe hoop zul je misschien een paar pijnlijke beproevingen (doornen) moeten doorstaan. Over het algemeen is de roos een symbool van de schoonheid die klaar is om zich in elk van onze harten te ontvouwen, en een herinnering dat we elke gelegenheid moeten aangrijpen om van de schoonheid om ons heen te genieten.
Tarotsymbool Schild
Schild
Een schild heeft betrekking op verdediging, bescherming en bedekken. Op de tarotkaart “De Keizerin” lijkt het schild een beetje misplaatst op een kaart met deugden en overvloed. Het schild geeft echter aan dat zelfs tijdens de meest gelukkige momenten en tijden van overvloed, je moet waken voor overdreven toegeeflijkheid. Het is ook een signaal om voorbereidingen te treffen om te beschermen wat je het meest waardeert (familie, vrienden, toekomst, etc).
Tarotsymbool Schip
Schip
Uiteraard wijst een schip op reizen. Wat vaak over het hoofd wordt gezien is het medium waarop ze zeilen: water, wat over de diepere niveaus van de psyche en het onderbewustzijn gaat. Wanneer schepen in jouw lezing in het zicht komen, hou dan rekening met waar je gedachten (psyche) naar toe afdwalen. Wat voor soort bagage (lading) draag je rond, en ben je bezig met het uitzetten van de beste koers voor je gedachten en emoties?
Tarotsymbool Schoffel
Schoffel
Dit gereedschap symboliseert werk, vindingrijkheid en prestatie. De Schoffel vertegenwoordigt ook een boodschap, die aangeeft dat jouw weg makkelijk kan worden door de middelen te gebruiken die beschikbaar voor je zijn. De schoffel is ook gerelateerd aan het gezegde "Je oogst wat je zaait". Als je de schoffel opmerkt, zou je stil kunnen staan bij wat je precies zaait, en hoe je jouw middelen toepast. Doe je alles zelf, of kan je beter wat extra hulp vragen?
Tarotsymbool Sfinx
Sfinx
De Sfinx gaat over voogdij en bescherming van de geheimen van het leven. Lang beschouwd als een mythische tiran, werd van de Sfinx gezegd dat hij voorbijgangers onophoudelijk met raadsels provoceerde; alleen degenen die hun raadsels konden beantwoorden, mochten de poorten binnen die zij bewaakten. Een Sfinx is deels mens, deels dier, wat ook symbolisch is voor de zintuigen. Als de Sfinx je opvalt in jouw legging, word je uitgedaagd om een raadsel op te lossen en je zintuigen te gebruiken en de geheimen te bepalen die je misschien tegenhouden.
Tarotsymbool Slak
Slak
Slakken dragen hun huizen op hun rug, wat symbolisch is voor het dragen van veiligheid in je hart (veiligheid en geluk komen in dit geval van binnenuit). Slakken zijn ook symbolen van langzame, maar zekere voortgang. Op de tarotkaart “Negen van Pentagrammen” wordt duidelijk dat succes niet van de ene op de andere dag verschijnt. Integendeel, succes komt meestal in een slakkengang.
Tarotsymbool Slang
Slang
Slangen hebben te maken met vernieuwing, wedergeboorte en ontwikkeling. Dit komt omdat ze zich van hun huid ontdoen tijdens elke groeicyclus. Slangen zijn ook koelbloedig, wat betekent dat ze voor hun lichaamstemperatuur afhankelijk zijn van hun omgeving. Een slang vertegenwoordigt een symbolische boodschap dat je flexibel moet zijn, en je zo goed mogelijk zou moeten aanpassen aan de omstandigheden. Als een slang je aandacht vraagt in jouw tarotlegging, zou je je af kunnen vragen met welk deel van jezelf je wel zonder kunt, of dat je misschien iets flexibeler mag zijn in situaties op het werk of thuis.
Tarotsymbool Sleutels
Sleutels
Sleutels ontgrendelen dingen en in die hoedanigheid symboliseren ze kennis, intellect en het blootleggen van dingen die voor je verborgen zijn. Sleutels op de tarotkaart van de hogepriester vertegenwoordigen de sleutels tot spirituele kennis en wijsheid. Voor de oude Grieken waren sleutels symbolen van kennis en leven. Als sleutels je aandacht trekken bij een kaartlegging, zou je jezelf af kunnen vragen of je jouw ware potentieel 'op slot' hebt gezet, of dat je het gevoel hebt dat iets voor je wordt afgehouden.
Tarotsymbool Sneeuw
Sneeuw
Uitgelicht op de tarotkaart "Vijf van Pentagrammen" kan je afleiden dat sneeuw te maken heeft met 'in de kou staan', isolatie en blootstelling aan barre omstandigheden. Je kan ook zeggen dat de schoonheid van sneeuw adembenemend is; schoon, kristallijn en verstild. De symbolische eigenschappen van sneeuw zijn tweeledig: Je kunt de sneeuw zien als isolatie of als een frisse, schone deken, wachtend om er een paar sneeuwengelen in te maken.
Tarotsymbool Stad
Stad
Dorpen en steden symboliseren bijeenkomsten van mensen, gedachten, energie en ideeën. Ze zijn een symbool van een groep die samenkomt voor een gemeenschappelijk doel. Steden en dorpen vertegenwoordigen ook bescherming, teamwork en harmonie. Wanneer je een stad of dorp ziet bij je kaartlegging, geeft dit aan dat een groepsinspanning nodig is, of dat je jouw energie- of denkcentrum moet aanspreken om te bereiken wat je wilt.
Tarotsymbool Staf
Staf
De symbolische betekenissen van de staf zijn ondersteuning, stabiliteit, richting en doelgerichtheid. Een staf is ook een symbolische numerieke weergave van het cijfer één, en als zodanig vertegenwoordigt het een nieuw begin, eerste pogingen en (nogmaals) doelgerichtheid in woord èn daad.

Universele kennis

Een belangrijke reden waarom de Tarot zo’n populair hulpmiddel is om verborgen gedachten en gevoelens te ontdekken, is omdat er eeuwen aan menselijke kennis en gemeenschappelijke wijsheid in de symbolen besloten ligt.De symbolen voelen daarom op de een-of-andere manier bekend aan; de betekenis van de plaatjes zit namelijk al bij geboorte ingebakken in je onbewuste. Zulke aangeboren, universele ideeën-patronen noemen ze ook wel archetypes.

Terug naar boven