Kaartlegging.nl
Kaarten van de Kleine Arcana

"Vijf van Kelken"

De Vijf van Kelken duidt op een diep verdriet, een zweem van tragedie of verlies. Het is ook een teken van ontevredenheid over wat je niet hebt of wat je had kunnen doen. Je moet het verleden los laten en verder gaan.

Tarotkaart 'Vijf van Kelken'
"Vijf van Kelken"

Pijnig jezelf niet langer met wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Hoewel het moeilijk is om bittere herinneringen te vergeten, je moet ze laten gaan. Ben je vergeten dat achter de wolken de zon schijnt? Dat wat verloren is gegaan, of het nu financieel of emotioneel is, heeft je uiterste vergeving nodig. Vergeving zal je bevrijden. Je moet ook zoeken naar positieve punten die uit verliezen zijn voortgekomen. Wanneer een deur sluit, wordt een venster geopend.

Liefde

In relaties geeft Kelken Vijf meestal aan dat een belangrijke relatie is stuk gelopen of dat je teleurgesteld wordt in een contact waar je veel van had verwacht. Als het gaat om een verdrietig einde van een liefdevolle relatie is het bij Kelken Vijf belangrijk om te kijken wat jouw eigen aandeel hierin is geweest.

Werk

In je werk staat Kelken Vijf voor sombere gevoelens en teleurstelling. Dit kan bijv. door het mislukken van een project. De kaart kan inhouden dat je niet slaagt voor een examen, dat je af wordt gewezen bij een sollicitatie of dat er zaken zijn waar je veel van verwachtte die niet de resultaten geven waar je op hoopte. Het is bij Kelken Vijf belangrijk om naar de oorzaak van het mislukken te zoeken en te kijken in hoeverre je eigen gemakzuchtige gedrag of bedrukte stemming de oorzaak hiervan geweest is.

Tekst met dank aan Brenda Duijnker

Symbolen op deze kaart

Tarot leren

De kaarten van de Tarot zijn verdeeld in een grote arcana van 22 kaarten, en een kleine arcana van 56 kaarten. Kies een tarotkaart.

Grote arcana