Kaartlegging.nl
Hoe zit dat nu?

De betekenis van omgekeerde tarotkaarten

Vaak wordt er negatief gedacht over omgekeerde tarotkaarten. De redenatie is dat hun symboliek tegengesteld is aan die van een rechtopstaande kaart. Hoewel deze benadering niet helemaal verkeerd is, is het toch een enigszins beperkende. Er zit meer achter het lezen van omgekeerde kaarten.

Kaartlegging met omgekeerde tarotkaart
Kaartlegging met omgekeerde tarotkaart (vier van kelken)

N.B. Deze website gebruikt géén omgekeerde kaarten. Ik kan me echter voorstellen dat je nieuwsgierig bent wat het betekent als een omgekeerde tarotkaart opduikt in een kaartlegging. In dit artikel onderzoeken we verschillende perspectieven van waaruit je omgekeerde kaarten kunt bekijken.

Zijn omgekeerde kaarten altijd nodig?

Kort gezegd: nee. Sommige tarotlezers zijn van mening dat omkeringen een breder scala aan betekenissen en mogelijkheden mogelijk maken.

Sommigen gaan er van uit dat tarotkaarten altijd positieve en negatieve kenmerken hebben. Voor hen zal de kaartlegging zelf informeren over wat de kaart wil aanstippen, zonder dat een van de kaarten ondersteboven hoeft te liggen.

Andere tarotlezers vinden dat omgekeerde kaarten de ‘flow’ van hun kaartlegging onderbreekt. Ze gebruiken ze niet omdat ze ze niet leuk vinden.

Zijn omkeringen negatief?

Omkeringen betekenen niet altijd dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Ze duiden ook niet per se op een vreselijke of hopeloze situatie.

Een kaartlegging met veel omgekeerde kaarten kan een signaal zijn dat de kaarten een belangrijke boodschap met zich meebrengen. Ze kunnen de kaartlezer eenvoudigweg attenderen op een te pessimistische of te negatieve kijk op de zaak.

Een verandering van houding en manier om een probleem aan te pakken kan de energie herstellen zodat de boel weer in beweging komt.

Manieren om omgedraaide kaarten te interpreteren

Tegenovergestelde betekenis

Een omkering als tegenovergestelde betekenis van een rechtopstaande kaart. Dit is waarschijnlijk de route die het vaakst wordt afgelegd. Het is op zichzelf een geldige benadering. Een nadeel van deze benadering is echter dat het een negatieve interpretatie bevordert. Niet per se de meest constructieve manier om iemand vooruit te helpen.

Het is ook misschien iets te simplistisch. Zou een ‘slechte’ kaart ineens een goede kaart worden als deze omgedraaid is? De Tien van Zwaarden wordt niet ineens positief door deze om te draaien…

Blokkade

Een omgekeerde kaart kan eenvoudigweg betekenen dat het potentieel dat blijkt uit de symbolen op de rechtopstaande kaart wordt geblokkeerd. Dit is een zeer nuttige hint dat je actie moet ondernemen om deze blokkades te verwijderen. Door de obstakels te verwijderen kun je genieten van de voordelen die de rechtopstaande kaart vertegenwoordigt.

Vertraging

Een andere manier om omgekeerde kaarten te lezen is dat ze een vertraging vertegenwoordigen. Denk aan een project dat in hoog tempo vorderde en nu tot stilstand is gekomen. Of een project dat op het punt stond om te beginnen en net vertraging heeft opgelopen.

Nog te leren lessen

Een omgekeerde Tarotkaart kan ook betekenen dat een bepaalde les die te maken heeft met de betekenis van de rechtopstaande kaart, nog geleerd moet worden.

Totdat we de lessen uit de lessen die het leven ons biedt volledig internaliseren, zullen we steeds weer met hetzelfde soort situaties te maken krijgen.

Tarot leren

De kaarten van de Tarot zijn verdeeld in een grote arcana van 22 kaarten, en een kleine arcana van 56 kaarten. Kies een tarotkaart.

Grote arcana