Kaartlegging.nl
Kaarten van de Kleine Arcana

"Koningin van Kelken"

De "Koningin van Kelken" is een gelukkige en evenwichtige tarotkaart. Deze kaart kan jou of misschien een ander persoon vertegenwoordigen, man of vrouw. De koningin is artistiek, creatief, verzorgend, intuïtief en vrouwelijk. Ze vertegenwoordigt vaak een genezer, adviseur en iemand die paranormale begaafdheden gebruikt.

Tarotkaart 'Koningin van Kelken'
"Koningin van Kelken"

Ze is niet iemand die creativiteit in anderen belemmert. Ze is iemand die weet waar je aan lijdt voordat je zelfs maar spreekt. Ze is wijs en heeft antwoorden. Ze heeft ook een sterke intuïtie en kan empathisch zijn. Volwassenheid is een van de kwaliteiten die op deze kaart worden weergegeven. Ze werkt echter niet altijd optimaal. haar liefde gaat diep, en stelt haar partner voor zichzelf. Ze heeft een zwak voor kinderen en dieren en is zeer verzorgend.

Je krijgt de gelegenheid om sterkere banden in relaties aan te gaan. Vreugde in je prestaties is onderweg. Je zult merken dat dit wordt bereikt met de positieve energieën van mensen met wie je jezelf hebt omringd. Met betrekking tot relaties zijn je energieën gefocust en gaan ze in de goede richting. Dit is een tijd voor jou om op je innerlijke stem te vertrouwen.

Liefde

In relaties staat Koningin van Kelken voor een mysterieuze tijd van fijngevoeligheid en liefdevolle intimiteit, tederheid, overgave en het volkomen in elkaar opgaan. De kaart kan ook je diepgaande verlangens aangeven of de behoefte om steun te zoeken bij de ander.

Werk

In je werk geeft Koningin van Kelken aan dat je in een stille, afwachtende periode zit. Hierin luister je naar je innerlijk om duidelijkheid te krijgen in wat je nu verder wilt in je loopbaan. De kaart kan ook aangeven dat je gebruik gaat maken van jouw mediamieke kennis en hier je werk van gaat maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van esoterie, muziek, film, radio of occultisme.

Tekst met dank aan Brenda Duijnker

Tarot leren

De kaarten van de Tarot zijn verdeeld in een grote arcana van 22 kaarten, en een kleine arcana van 56 kaarten. Kies een tarotkaart.

Grote arcana