Kaartlegging.nl
Kaarten van de Kleine Arcana

"Tien van Kelken"

De Tien van Kelken is de kaart waarin we onze zegeningen tellen. Alles is goed met jouw vriendschappen, relaties, familie en de wereld. De harmonie waar je naar verlangt is gearriveerd. Je familie kan eindelijk met elkaar overweg en je voelt ware en onvoorwaardelijke liefde.

Tarotkaart 'Tien van Kelken'
"Tien van Kelken"

Je koestert je in een toegewijde omgeving van geven en nemen. Als je single bent, is er een verbintenis in de maak. Dit is de tijd dat je intuïtie hoog is en je op je gevoel kunt vertrouwen. Je weet wat het beste en het volgende juiste is om te doen. Een nieuwe cyclus staat voor de deur. Tevredenheid en liefde worden intern gevoeld vanwege de liefde die je diep met anderen deelt. Je voelt je compleet. Je kunt je dromen realiseren omdat je voor hen hebt gewerkt door liefde en zelfrespect.

Liefde

In relaties staat Kelken Tien voor geborgenheid en het gevoel veilig te zijn. De kaart geeft daarmee een periode aan waarin de moeilijkheden van het verleden oplossen. Kelken Tien zorgt er voor dat je remmingen overwint zodat er vreugde, dankbaarheid en tevredenheid voor in de plaats kan komen. De kaart geeft aan dat er fijne tijden voor je aankomen in de relatie waarin je dankbaar geniet van liefde, vertrouwen en rijke gevoelens. Heel vaak is Kelken Tien een voorbode van een nieuwe langdurige vriendschap of relatie en soms kan de kaart een aanwijzing zijn voor trouwplannen.

Werk

In je werk staat Kelken Tien voor goede collegiale samenwerking en een harmonieus team. De kaart zorgt voor vriendelijke en vriendschappelijke omgang met meerderen, medewerkers en collega’s. Kelken Tien kan ook nieuwe zakelijke relaties aangeven waar je op een fijne manier zaken mee kunt doen of andere aangename contacten, die belangrijk zijn voor je werk.

Tekst met dank aan Brenda Duijnker

Tarot leren

De kaarten van de Tarot zijn verdeeld in een grote arcana van 22 kaarten, en een kleine arcana van 56 kaarten. Kies een tarotkaart.

Grote arcana