Kaartlegging.nl
Kaarten van de Kleine Arcana

"Acht van Zwaarden"

De Acht van Zwaarden uit de kleine Arcana vertegenwoordigt het gevoel gevangen te zitten. Je gedachten en angsten hebben je fysiek en mentaal verlamd en gevangen gezet.

Tarotkaart 'Acht van Zwaarden'
"Acht van Zwaarden"

Je voelt je geketend en kunt niet helder denken. Het denken aan verandering is overweldigend. Je denkt dat het beter is om te blijven waar je bent dan een risico te nemen. Je hebt ook een overweldigende angst om gekwetst te raken.

Liefde

In relaties staat Zwaarden Acht voor geremdheid. De kaart geeft aan dat je kanten van jezelf, uit angst, onderdrukt omdat je ze niet aan je partner durft te laten zien. Zwaarden Acht kan ook aangeven dat je in een relatie zit waarin je een deel van jezelf niet ontplooitomdat je denkt dat je partner daar geen begrip voor zal hebben of niet zal accepteren. In een situatie waarin je alleen bent kan de kaart staan voor eenzaamheid. Je beperkt jezelf omdat je innerlijk niet open durft te staan voor een relatie.

Werk

In je werk geeft Zwaarden Acht aan dat je bepaalde kanten van jezelf niet kunt uiten in of door je werk en ze daarom onderdrukt. De kaart is makkelijker te accepteren als het gaat om een bepaalde periode, waarvan je weet hoe lang deze ongeveer duurt en waar je ook de noodzaak van inziet. Zwaarden Acht wordt moeilijker als het om een veel langere periode of blijvende situatie gaat. In het laatste geval is het belangrijk om te zoeken naar grotere innerlijke vrijheid door bijv. andere taken of werk.

Tekst met dank aan Brenda Duijnker

Tarot leren

De kaarten van de Tarot zijn verdeeld in een grote arcana van 22 kaarten, en een kleine arcana van 56 kaarten. Kies een tarotkaart.

Grote arcana