Kaartlegging.nl
Kaarten van de Kleine Arcana

"Negen van Zwaarden"

De Negen van Zwaarden vertegenwoordigt nachtmerries, zowel overdag als in slaap. Deze nachtmerries worden veroorzaakt door angsten van je dagelijkse leven.

Tarotkaart 'Negen van Zwaarden'
"Negen van Zwaarden"

Je zou een ervaring uit het verleden wellicht ontkennen: mogelijk sommige van (jouw) verkeerde handelingen of degene die door anderen zijn veroorzaakt. Stress en schuld veroorzaken mentale en emotionele pijn. Gevoelens van slachtofferschap zijn continu. Het feit dat je gelooft dat niemand om je geeft, kan je in tranen brengen. De angst en gevoelens van vastzitten zijn echter echt een opening naar een nieuw leven. Waar je vooral bang voor bent, zal waarschijnlijk niet gebeuren. Wat een verloren oorzaak leek, kan worden overwonnen.

Liefde

In relaties geeft Zwaarden Negen aan dat je bang bent om verlaten te worden of om de zorgen en het verdriet dat je hebt bij een scheiding. Je wordt hierbij medegekweld door je eigen aandeel in de situatie. De kaartkan ook aangeven dat je zorgen hebt om het eenzaam zijn of de angst om een dierbare partner kwijt te raken. Zwaarden Negen kan op een andere manier staan voor de schaamte die je voelt als je partner jouw minder leuke kanten ontdekt of zou ontdekken. In een situatie waarin je alleen leeft maak je jezelf zorgen of hier nog verandering in zal komen of juist omdat je angst hebt dit te veranderen en een relatie aan te gaan.

Werk

In je werk laat Zwaarden Negen zien dat je een moedeloze en pessimistische houding hebt en dat je lijdt onder de taken die je uitvoert, je meerderen of de algehele werksfeer. De kaart kan ook aangeven dat je bang bent om te falen in bepaalde situaties waarbij je te maken krijgt met ongewone opgaven. Dit kan bijv. gaan om een examen of plankenkoorts. Bij Zwaarden Negen is het meestal je slechte geweten dat je uit je slaap houdt omdat je jezelf verkeerd en nalatig hebt gedragen en nu vreest betrapt te worden.

Tekst met dank aan Brenda Duijnker

Tarot leren

De kaarten van de Tarot zijn verdeeld in een grote arcana van 22 kaarten, en een kleine arcana van 56 kaarten. Kies een tarotkaart.

Grote arcana